Invitasjon

Generalforsamling 2019

Årets generalforsamling blir holdt onsdag 11. september kl. 18:00 i PFs klubblokaler i Rosenkrantz gate 7, Oslo.

Dagsorden - NMS Landsforeningen

  1. Konstituering
  2. Valg av 2 medlemmer til undertegnelse av protokoll
  3. Hovedstyrets årsberetning for 2018
  4. Regnskap 2018
  5. Valg

Dagsorden - NMS Oslo

  1. Konstituering
  2. Valg av 2 medlemmer til undertegnelse av protokoll
  3. Styrets årsberetning for 2018
  4. Regnskap 2018
  5. Valg

Vel møtt! Hilsen styret.