NMS+NMF Sommermøte 30.–31. mai i Oslo

Ny frist for abstracts

Bilde1Bilde2

Norsk Materialteknisk Selskap, avdeling Oslo inviterer i samarbeid med Norsk Metallografisk Forening til Nasjonal Konferanse for Materialteknologi 2018.

Fristen for innsending av abstracts flyttes til 9. april.

Foredragsholdere bes sende abstracts til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i henhold til invitasjonen.