Medlemskap i Norsk Materialteknisk Selskap, Oslo

Medlemskap i Norsk Materialteknisk Selskap, avdeling Oslo administreres av Polyteknisk Forening.

På deres side http://www.polyteknisk.no/Medlem kan du melde deg inn, endre addresse og gruppetilhørighet, og du finner informasjon om kontingent.