Invitasjon

Generalforsamling 2018

Årets generalforsamling blir holdt onsdag 7. november kl. 19:00 i PFs klubblokaler i Rosenkrantz gate 7, Oslo.

Dagsorden - NMS Landsforeningen

  1. Konstituering
  2. Valg av 2 medlemmer til undertegnelse av protokoll
  3. Hovedstyrets årsberetning for 2017
  4. Regnskap 2017
  5. Valg

Dagsorden - NMS Oslo

  1. Konstituering
  2. Valg av 2 medlemmer til undertegnelse av protokoll
  3. Styrets årsberetning for 2017
  4. Regnskap 2017
  5. Valg

Vel møtt! Hilsen styret.

Påmelding