Invitasjon

Generalforsamling 2018

Årets generalforsamling blir holdt onsdag 7. november kl. 19:00 i PFs klubblokaler i Rosenkrantz gate 7, Oslo.

Dagsorden - NMS Landsforeningen

  1. Konstituering
  2. Valg av 2 medlemmer til undertegnelse av protokoll
  3. Hovedstyrets årsberetning for 2017
  4. Regnskap 2017
  5. Valg

Dagsorden - NMS Oslo

  1. Konstituering
  2. Valg av 2 medlemmer til undertegnelse av protokoll
  3. Styrets årsberetning for 2017
  4. Regnskap 2017
  5. Valg

Vel møtt! Hilsen styret.

Påmelding 

NMS+NMF Sommermøte 30.–31. mai i Oslo

Velkommen til konferansen!

Bilde1Bilde2

Nasjonal Konferanse for Materialteknologi 2018 avholdes 30.-31. mai 2018 i Håndverkeren konferansesenter i Oslo.

Konferansen åpnes 30. mai kl 09:30 med plenumsforedrag under temaet:

Digitalisering og bærekraft, en industriell revolusjon? Hvordan kan norsk industri være ledende?

Plenumssesjonen har innlegg av blant andre Daniel Bjarmann-Simonsen, statsekretær i Næringsdepartementet, Lise Randeberg, president i Tekna og Ole Erik Almlid, Viseadministrerende direktør for Politikk og kommunikasjon i NHO.

Fagsessjonene 31. mai består av 30 foredrag under Emerging Technologies, Additive ManufacturingAvanserte materialer, prosesser og anvendelser, Lettmetaller, Fornybar og Metallografi.

Struers, Holger Hartmann, Hitachi, Denton og Ortomedic vil demonstrere metallografisk utstyr.

 

Programmet og abstracts

 

Påmelding til konferansen

 

Konferansen støttes av

IFElogo rgb ID 4008      hydro logo    DNV GL LOGO RGB transparent

HolgerHartmann         Struers

inspire the next logo

NMS+NMF Sommermøte 30.–31. mai i Oslo

Program for 30. mai

Bilde1Bilde2

Nasjonal Konferanse for Materialteknologi 2018 avholdes 30.-31. mai 2018 i Håndverkeren konferansesenter i Oslo.

Konferansen åpnes 30. mai kl 09:30 med plenumsforedrag under temaet:

Digitalisering og bærekraft, en industriell revolusjon? Hvordan kan norsk industri være ledende?

Innleggene i plenumsesjonen holdes av:

Daniel Bjarmann-Simonsen, Statsekretær Næringsdepartementet
Lise Randeberg, President of Tekna
Ole Erik Almlid, VP Politics and Communications in NHO
Hans Erik Vatne, CTO at Hydro
Prof. Dr. Paloma Fernández Sánchez, President of FEMS
Javad Mushtaq, AkerSolutions
Petter Gjørvad, Digital Solutions, DNV GL
Børge Bjørneklett, CTO Ocean Sun
Jan Torgersen, Associate Professor NTNU/ Stanford

Dagen rundes av med en båttur på Oslofjorden fra kl 17:00.

Påmelding til konferansen

NMS+NMF Sommermøte 30.–31. mai i Oslo

Ny frist for abstracts

Bilde1Bilde2

Norsk Materialteknisk Selskap, avdeling Oslo inviterer i samarbeid med Norsk Metallografisk Forening til Nasjonal Konferanse for Materialteknologi 2018.

Fristen for innsending av abstracts flyttes til 9. april.

Foredragsholdere bes sende abstracts til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i henhold til invitasjonen.

NMS+NMF Sommermøte 30.–31. mai i Oslo

Nasjonal Konferanse for Materialteknologi

Bilde1Bilde2

Norsk Materialteknisk Selskap, avdeling Oslo inviterer i samarbeid med Norsk Metallografisk Forening til Nasjonal Konferanse for Materialteknologi 2018. Arrangementet avholdes 30.-31. mai 2018 i Håndverkeren konferansesenter i Oslo.

For 34. gang arrangeres foreningens tradisjonsrike sommermøte. Målgruppen er industribedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner som arbeider med materialtekniske problemstillinger. Temaet for plenumssesjonen 30. mai blir:

Digitalisering og bærekraft, en industriell revolusjon? Hvordan kan norsk industri være ledende?

Sesjonsforedragene vil bli holdt av forskere og beslutningstagere fra sektorer som lettmetall, offshore, stål, ferrolegeringer, fornybar energi og energilagring med fokus på bl.a. materialteknologi, korrosjon og materialvalg, metallografi, sveising/sammenføyning, støping og forming, additiv produksjon, modellering, bruddmekanikk, offshore-materialer, solcellematerialer og batterier.

Det vil bli utstilling fra utstyrsleverandører og praktisk seminar innen metallografi.

Priser

Påmeldingsavgift: Kr. 4000,-
Studenter: Kr. 2000,-
Pensjonister: Kr. 2000,-
Prisen inkluderer lunsj begge dager samt båttur 30. mai på Oslofjorden med reker og hvitvin.

Påmelding

Fristen for påmelding av foredrag er 15. mars.

Foredragsholdere bes sende abstracts til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i henhold til invitasjonen.