Invitasjon

Generalforsamling 2017

Årets generalforsamling blir holdt onsdag 26. april kl. 19:00 i PFs klubblokaler i Rosenkrantz gate 7, Oslo.

Dagsorden - NMS Landsforeningen

  1. Konstituering
  2. Valg av 2 medlemmer til undertegnelse av protokoll
  3. Hovedstyrets årsberetning for 2016
  4. Regnskap 2016
  5. Valg

Dagsorden - NMS Oslo

  1. Konstituering
  2. Valg av 2 medlemmer til undertegnelse av protokoll
  3. Styrets årsberetning for 2016
  4. Regnskap 2016
  5. Valg

Vel møtt! Hilsen styret.

Påmelding