Sommermøte 2010

Nasjonal konferanse for Materialteknologi 2010

For 30. gang arrangerte Norsk Materialteknisk Selskap Oslo Nasjonal konferanse for materialteknologi. Konferansen ble holdt 3-4 juni  i Polyteknisk Forenings lokaler i Rosenkrantz gate 7, Oslo. Her er litt om programmet.

Generalforsamling 2010

Generalforsamlingen ble holdt onsdag 21. april 2010 i Klubben, Håndverkeren

Generalforsamling Norsk Materialteknisk Selskap og Norsk Metallurgisk selskap

Etter generalforsamlingen var det foredrag av Rita Glenne under temaet Materialer under ekstreme forhold – Ekspedisjon i Antarktis