Invitasjon

Fagseminar med torskemiddag

Norsk Materialteknisk Selskap inviterer til fagseminar etterfulgt av vår tradisjonsrike torskemiddag

 torsk2015

Tid: 10. februar klokka 17:30.
Sted: Håndverkeren konferansesenter, Rosenkrantzgate 7
Tema: «Standardisering og industrialisering i Statoil’s tekniske forbedringsprogram» v/Per-Arne Røstadsand, Statoil
Pris: 700 kr

Påmelding (Frist: 6. februar)

NMS+NMF Sommermøte 4.-5. juni

Program for Nasjonal Konferanse for Materialteknologi

Årets sommermøte byr på et bredt og spennende program. Smakebiter finner du i programmets abstracts.

http://materialteknisk.no/images/sommermote2014/ProgramSommer2014_web.pdf

Grip muligheten til faglig oppdatering og til å treffe gamle kjente!

Påmelding

NMS+NMF Sommermøte 4.–5. juni i Oslo

Nasjonal Konferanse for Materialteknologi

Bilde1Bilde2

Norsk Materialteknisk Selskap, avdeling Oslo inviterer i samarbeid med Norsk Metallografisk Forening til Nasjonal Konferanse for Materialteknologi 2014. Arrangementet avholdes 4.-5. juni 2014 i Håndverkeren konferansesenter i Oslo.

Det er 32. gang at foreningens tradisjonsrike sommermøte blir arrangert. Målgruppen er industribedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner som arbeider med materialtekniske problemstillinger. Temaet for plenumssesjonen 4. juni blir:

Globalisering - hvordan skal norsk industri konkurrere?

Kveldsmøte 27. nov i Håndverkeren

Profesjonell metallurgi i år 200 - i et skriftløst samfunn!

På møtet fortalte Professor Emeritus Arne Espelund ved Institutt for materialteknologi, NTNU på en en engasjert og spennende måte om jernets historie i Norge. Arne Espelund har nylig utgitt en bok på engelsk om jernets historie i Norge. Den dokumenterer funn av godt, smibart jern og stål og har forslag for driftsmåte og dette ville han gjerne diskutere med frammøtte fagkolleger.

Generalforsamling 2013

Årets generalforsamling blir holdt mandag 13. mai 2013 kl.19.00 i Klubben, Håndverkeren.

Agenda:

kl.19.00 Generalforsamling i NMS Landsforeningen 
kl.19.15 Generalforsamling i NMS Oslo 
kl.19.30 Middag

Offshorematerialer 2012

Torsdag 11. oktober holdt Materialteknisk Selskap heldagsseminar i Klubben, Håndverkeren, Rosenkrantzgt. 7.

Seminaret bød på innlegg av blant andre foredragsholdere fra Norsk Titanium Components, Det Norske Veritas, Hydro og Aker Solutions. 

Se hele programmet her

Generalforsamling 2012 med foredrag

Mandag 14. mai kl 18:00- 20:00 i 
Klubben, Håndverkeren.

Etter generalforsamlingen var det et spennende foredrag ved Tore Helland, Mosaic Solutions under tittelen Monodisperse polymerkuler: Norsk teknologi med en fremtid innen mikroelektronikk?

Generalforsamlingen blir avsluttet med middag.

Sommermøte 2012

Nasjonal Konferanse for Materialteknologi

Trondheim 9.-10. mai 2012

Norsk Metallurgisk Selskap avdeling Trøndelag inviterer til Nasjonal Konferanse for Materialteknologi, Sommermøte 2012.

Kveldsmøte 27. mars i Håndverkeren

Lette bilkomponenter i verdensklasse

fangerbil

Innhold:

- Om Koenigsegg Agera
Bård Eker, Eker Design

Julemøte 2011

Besøk hos Havarikommisjonen

Tid: Torsdag 8. desember kl 18.00 
Sted: Statens havarikommisjon for transport, Kjeller

Det går mot en spennende avslutning på året når vi i desember besøker Havarikommisjonen på Kjeller. Her blir det omvisning og foredrag ved metallurg, Kåre Halvorsen. Det går buss fra PFs lokaler til Kjeller kl 17.20.

Halvdagsseminar

Energieffektive hus

- materialtekniske utfordringer

Onsdag 12. oktober holdt NMS et halvdagsseminar. Seminaret som hadde ca 20 deltakere, ble holdt i Klubben, Håndverkeren.