Kveldsmøte 27. nov i Håndverkeren

Profesjonell metallurgi i år 200 - i et skriftløst samfunn!

På møtet fortalte Professor Emeritus Arne Espelund ved Institutt for materialteknologi, NTNU på en en engasjert og spennende måte om jernets historie i Norge. Arne Espelund har nylig utgitt en bok på engelsk om jernets historie i Norge. Den dokumenterer funn av godt, smibart jern og stål og har forslag for driftsmåte og dette ville han gjerne diskutere med frammøtte fagkolleger.

Arkeologiske utgravinger med metallurgisk analyse har avdekket jernframstilling med en nesten industriell karakter i Trøndelag- Jämtland i eldre jernalder, trolig drevet sommers dag av rike bønder med treller. Funnene må lede til en ny vurdering av folketall og organisering av samfunnet. Det er ingen tegn til en lokal utvikling, slik at det er grunnlag for å hevde at teknikken ble hentet utenfra, kanskje fra Svartehavsområdet.