Invitasjon

Generalforsamling 2016

Årets generalforsamling blir holdt onsdag 13. april 2016 kl.18.00 i PFs klubblokaler i Rosenkrantz gate 7, Oslo.

Agenda:

kl.18.00 Generalforsamling i NMS Landsforeningen
kl.18.15 Generalforsamling i NMS Oslo
kl.18.30 Medlemsmøte med invitert foredragsholder:

Unni Steinsmo, tidligere direktør i SINTEF: "Fra energi til materialer, fra materialer til energi."

Teknologi er nøkkelen til reduserte karbondioksyd utslipp og realiseringen av 2 graders målet. Steinsmo hevder materialteknologi og vitenskap står sentralt i omstillingen til en bærekraftig økonomi. Det berører transport, industriproduksjon, energieffektivisering og energiproduksjon. Den er av spesiell betydning for Norge da dette er et område der vi er ledende industrielt og vitenskapelig. Det har skjedd mye på dette området siden EU sin "SETplan" og Norge sitt klimaforlik ble vedtatt. Steinsmo, mangeårig direktør i SINTEF og et sentralt navn i norsk forskning, deler noen refleksjoner om utvikling og muligheter industrielt og faglig.

Vel møtt! Hilsen styret.

Dagsorden

Årsberetning 2015

Påmelding