NMS+NMF Sommermøte 4.-5. juni

Program for Nasjonal Konferanse for Materialteknologi

Årets sommermøte byr på et bredt og spennende program. Smakebiter finner du i programmets abstracts.

http://materialteknisk.no/images/sommermote2014/ProgramSommer2014_web.pdf

Grip muligheten til faglig oppdatering og til å treffe gamle kjente!

Påmelding