NMS+NMF Sommermøte 4.–5. juni i Oslo

Nasjonal Konferanse for Materialteknologi

Bilde1Bilde2

Norsk Materialteknisk Selskap, avdeling Oslo inviterer i samarbeid med Norsk Metallografisk Forening til Nasjonal Konferanse for Materialteknologi 2014. Arrangementet avholdes 4.-5. juni 2014 i Håndverkeren konferansesenter i Oslo.

Det er 32. gang at foreningens tradisjonsrike sommermøte blir arrangert. Målgruppen er industribedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner som arbeider med materialtekniske problemstillinger. Temaet for plenumssesjonen 4. juni blir:

Globalisering - hvordan skal norsk industri konkurrere?

Seksjonsforedragene vil bli holdt av forskere og beslutningstagere fra sektorer som aluminium, offshore, stål, ferrolegeringer og solceller med fokus på bl.a. materialteknologi, korrosjon og materialvalg, metallografi, sveising/sammenføyning, støping og forming, modellering, offshorematerialer, solcellematerialer og bruddmekanikk.

Priser

Påmeldingsavgift: Kr. 3000,-
Foredragsholdere/studenter: Kr. 1500,-
Prisen inkluderer lunsj begge dager samt båttur 4. juni på Oslofjorden med reker og hvitvin.

Påmelding

Det vil bli utstilling fra utstyrsleverandører innen materialteknikk.

Fristen for påmelding av foredrag utløp 15. mars.

Foredragsholdere bes sende abstracts til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i henhold til invitasjonen.