Generalforsamling 2012 med foredrag

Mandag 14. mai kl 18:00- 20:00 i 
Klubben, Håndverkeren.

Etter generalforsamlingen var det et spennende foredrag ved Tore Helland, Mosaic Solutions under tittelen Monodisperse polymerkuler: Norsk teknologi med en fremtid innen mikroelektronikk?

Generalforsamlingen blir avsluttet med middag.