Halvdagsseminar

Energieffektive hus

- materialtekniske utfordringer

Onsdag 12. oktober holdt NMS et halvdagsseminar. Seminaret som hadde ca 20 deltakere, ble holdt i Klubben, Håndverkeren.


Seminaret var vinklet mot materialer og åpnet med innlegg av Bellona og arkitekt Finn Finn Sandmæl. Deretter fulgte innlegg om solceller, om solfangere i aluminium, framtidens isolasjonsmaterialer, lavenergi og støyreduserende vindusmaterialer og framtidens ovnsteknologi til husoppvarming.

Seminaret ble avsluttet med lunsj.

Se hele programmet her.