Julemøte 2011

Besøk hos Havarikommisjonen

Tid: Torsdag 8. desember kl 18.00 
Sted: Statens havarikommisjon for transport, Kjeller

Det går mot en spennende avslutning på året når vi i desember besøker Havarikommisjonen på Kjeller. Her blir det omvisning og foredrag ved metallurg, Kåre Halvorsen. Det går buss fra PFs lokaler til Kjeller kl 17.20.

Programmet for møtet er slik:

- Kaffe og" wienerbrød"
- Kort om statens havarikommisjon for transport 
- Hvordan undersøkes ulykker med eksempler fra ulykker hvor teknisk svikt har vært medvirkende
- En runde i hangar/verksted