NMS+NMF Sommermøte 30.–31. mai i Oslo

Nasjonal Konferanse for Materialteknologi

Bilde1Bilde2

Norsk Materialteknisk Selskap, avdeling Oslo inviterer i samarbeid med Norsk Metallografisk Forening til Nasjonal Konferanse for Materialteknologi 2018. Arrangementet avholdes 30.-31. mai 2018 i Håndverkeren konferansesenter i Oslo.

For 34. gang arrangeres foreningens tradisjonsrike sommermøte. Målgruppen er industribedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner som arbeider med materialtekniske problemstillinger. Temaet for plenumssesjonen 30. mai blir:

Digitalisering og bærekraft, en industriell revolusjon? Hvordan kan norsk industri være ledende?

Invitasjon

Norges rolle i batteriindustrien

Tid: Torsdag 23. November kl 18:00-20:00

Sted: Håndverkeren kurs og konferansesenter, Rosenkrantz' gate 7, Oslo.

Norsk Materialteknisk Selskap (NMS) vil på dette møtet belyse Norges rolle i den stadig viktigere batteriindustrien. Ved å benytte sterke intensiver for nullutslippsbiler har Norge fått den mest elektrifiserte bilparken i verden. Det er ikke bare bilindustrien som er påvirket, men elektrisk drift blir også installert i ferger og offshore supply skip.

Temaer som blir adressert er blant annet

 • Pågående forskning på batteriteknologi i Norge
 • Bruksområder for Li-ion batterier i maritim- og offshoreindustri

Innledere

Påmelding

Batteri2017

Invitasjon

Generalforsamling 2017

Årets generalforsamling blir holdt onsdag 26. april kl. 19:00 i PFs klubblokaler i Rosenkrantz gate 7, Oslo.

Dagsorden - NMS Landsforeningen

 1. Konstituering
 2. Valg av 2 medlemmer til undertegnelse av protokoll
 3. Hovedstyrets årsberetning for 2016
 4. Regnskap 2016
 5. Valg

Dagsorden - NMS Oslo

 1. Konstituering
 2. Valg av 2 medlemmer til undertegnelse av protokoll
 3. Styrets årsberetning for 2016
 4. Regnskap 2016
 5. Valg

Vel møtt! Hilsen styret.

Påmelding 

Invitasjon

Generalforsamling 2016

Årets generalforsamling blir holdt onsdag 13. april 2016 kl.18.00 i PFs klubblokaler i Rosenkrantz gate 7, Oslo.

Agenda:

kl.18.00 Generalforsamling i NMS Landsforeningen
kl.18.15 Generalforsamling i NMS Oslo
kl.18.30 Medlemsmøte med invitert foredragsholder:

Unni Steinsmo, tidligere direktør i SINTEF: "Fra energi til materialer, fra materialer til energi."

Teknologi er nøkkelen til reduserte karbondioksyd utslipp og realiseringen av 2 graders målet. Steinsmo hevder materialteknologi og vitenskap står sentralt i omstillingen til en bærekraftig økonomi. Det berører transport, industriproduksjon, energieffektivisering og energiproduksjon. Den er av spesiell betydning for Norge da dette er et område der vi er ledende industrielt og vitenskapelig. Det har skjedd mye på dette området siden EU sin "SETplan" og Norge sitt klimaforlik ble vedtatt. Steinsmo, mangeårig direktør i SINTEF og et sentralt navn i norsk forskning, deler noen refleksjoner om utvikling og muligheter industrielt og faglig.

Vel møtt! Hilsen styret.

Dagsorden

Årsberetning 2015

Påmelding

Invitasjon

NMS møter NSB - Vedlikehold på skinner - Besøk hos Mantena verksteder

Tid: Torsdag 26. November. Buss kl 1800 til Mantena (fra Håndverkeren, Oslo sentrum), evt eget oppmøte kl 1830 i Eilert Smiths vei 1, 0975 Oslo.

Program:

Tron Ranvik - ny teknisk direktør i Mantena

- Jernbanereformen  «På rett spor» - teknisk vedlikehold

Even Bergsengstuen, Senior engineer

-tekniske utfordringer på rullende materiell

Enkel servering

(Forbehold om endringer i programmet).

Påmelding

Mantena2015

Invitasjon

Generalforsamling 2015

Årets generalforsamling blir holdt onsdag 27. mai 2015 kl.18.00 i PFs klubblokaler i Rosenkrantz gate 7, Oslo.

Agenda:

kl.18.00 Generalforsamling i NMS Landsforeningen
kl.18.15 Generalforsamling i NMS Oslo
kl.18.30 Medlemsmøte med inviterte foredragsholdere:

Viggo Karlsen, styreformann i Norsk Komposittforening: Composite solutions from aerospace to 10.000 msw subsea
Amin S. Azar, PhD, Founder and CEO 3D-Components AS: The Third Industrial Revolution; How Additive Manufacturing Can Remodel the Industry

Dagsorden

Årsberetning 2014

Påmelding

Invitation

EUROMAT 2015 conference

In 2015, the next EUROMAT conference will take place in Warsaw, Poland having with Professor Lindsay Greer, former Head of Department of Materials Science & Metallurgy at University of Cambridge and member of the Cambridge Strategic Advisory Board as Scientific Conference Chair. The Polish Materials Society (President Prof. Piotr Kula) is organiser together with the Warsaw University of Technology (WUT). The WUT Professor Malgorzata Lewandowska is vice chairperson of the conference and Wojciech Swieszkowski, also Professor at the WUT is responsible for the organisation of the event.

http://www.euromat2015.fems.org

 

Invitasjon

Fagseminar med torskemiddag

Norsk Materialteknisk Selskap inviterer til fagseminar etterfulgt av vår tradisjonsrike torskemiddag

 torsk2015

Tid: 10. februar klokka 17:30.
Sted: Håndverkeren konferansesenter, Rosenkrantzgate 7
Tema: «Standardisering og industrialisering i Statoil’s tekniske forbedringsprogram» v/Per-Arne Røstadsand, Statoil
Pris: 700 kr

Påmelding (Frist: 6. februar)

NMS+NMF Sommermøte 4.-5. juni

Program for Nasjonal Konferanse for Materialteknologi

Årets sommermøte byr på et bredt og spennende program. Smakebiter finner du i programmets abstracts.

http://materialteknisk.no/images/sommermote2014/ProgramSommer2014_web.pdf

Grip muligheten til faglig oppdatering og til å treffe gamle kjente!

Påmelding

NMS+NMF Sommermøte 4.–5. juni i Oslo

Nasjonal Konferanse for Materialteknologi

Bilde1Bilde2

Norsk Materialteknisk Selskap, avdeling Oslo inviterer i samarbeid med Norsk Metallografisk Forening til Nasjonal Konferanse for Materialteknologi 2014. Arrangementet avholdes 4.-5. juni 2014 i Håndverkeren konferansesenter i Oslo.

Det er 32. gang at foreningens tradisjonsrike sommermøte blir arrangert. Målgruppen er industribedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner som arbeider med materialtekniske problemstillinger. Temaet for plenumssesjonen 4. juni blir:

Globalisering - hvordan skal norsk industri konkurrere?

Kveldsmøte 27. nov i Håndverkeren

Profesjonell metallurgi i år 200 - i et skriftløst samfunn!

På møtet fortalte Professor Emeritus Arne Espelund ved Institutt for materialteknologi, NTNU på en en engasjert og spennende måte om jernets historie i Norge. Arne Espelund har nylig utgitt en bok på engelsk om jernets historie i Norge. Den dokumenterer funn av godt, smibart jern og stål og har forslag for driftsmåte og dette ville han gjerne diskutere med frammøtte fagkolleger.