Invitasjon

Generalforsamling 2018

Årets generalforsamling blir holdt onsdag 7. november kl. 19:00 i PFs klubblokaler i Rosenkrantz gate 7, Oslo.

Dagsorden - NMS Landsforeningen

 1. Konstituering
 2. Valg av 2 medlemmer til undertegnelse av protokoll
 3. Hovedstyrets årsberetning for 2017
 4. Regnskap 2017
 5. Valg

Dagsorden - NMS Oslo

 1. Konstituering
 2. Valg av 2 medlemmer til undertegnelse av protokoll
 3. Styrets årsberetning for 2017
 4. Regnskap 2017
 5. Valg

Vel møtt! Hilsen styret.

Påmelding 

NMS+NMF Sommermøte 30.–31. mai i Oslo

Velkommen til konferansen!

Bilde1Bilde2

Nasjonal Konferanse for Materialteknologi 2018 avholdes 30.-31. mai 2018 i Håndverkeren konferansesenter i Oslo.

Konferansen åpnes 30. mai kl 09:30 med plenumsforedrag under temaet:

Digitalisering og bærekraft, en industriell revolusjon? Hvordan kan norsk industri være ledende?

Plenumssesjonen har innlegg av blant andre Daniel Bjarmann-Simonsen, statsekretær i Næringsdepartementet, Lise Randeberg, president i Tekna og Ole Erik Almlid, Viseadministrerende direktør for Politikk og kommunikasjon i NHO.

Fagsessjonene 31. mai består av 30 foredrag under Emerging Technologies, Additive ManufacturingAvanserte materialer, prosesser og anvendelser, Lettmetaller, Fornybar og Metallografi.

Struers, Holger Hartmann, Hitachi, Denton og Ortomedic vil demonstrere metallografisk utstyr.

 

Programmet og abstracts

 

Påmelding til konferansen

 

Konferansen støttes av

IFElogo rgb ID 4008      hydro logo    DNV GL LOGO RGB transparent

HolgerHartmann         Struers

inspire the next logo

NMS+NMF Sommermøte 30.–31. mai i Oslo

Ny frist for abstracts

Bilde1Bilde2

Norsk Materialteknisk Selskap, avdeling Oslo inviterer i samarbeid med Norsk Metallografisk Forening til Nasjonal Konferanse for Materialteknologi 2018.

Fristen for innsending av abstracts flyttes til 9. april.

Foredragsholdere bes sende abstracts til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i henhold til invitasjonen.

NMS+NMF Sommermøte 30.–31. mai i Oslo

Program for 30. mai

Bilde1Bilde2

Nasjonal Konferanse for Materialteknologi 2018 avholdes 30.-31. mai 2018 i Håndverkeren konferansesenter i Oslo.

Konferansen åpnes 30. mai kl 09:30 med plenumsforedrag under temaet:

Digitalisering og bærekraft, en industriell revolusjon? Hvordan kan norsk industri være ledende?

Innleggene i plenumsesjonen holdes av:

Daniel Bjarmann-Simonsen, Statsekretær Næringsdepartementet
Lise Randeberg, President of Tekna
Ole Erik Almlid, VP Politics and Communications in NHO
Hans Erik Vatne, CTO at Hydro
Prof. Dr. Paloma Fernández Sánchez, President of FEMS
Javad Mushtaq, AkerSolutions
Petter Gjørvad, Digital Solutions, DNV GL
Børge Bjørneklett, CTO Ocean Sun
Jan Torgersen, Associate Professor NTNU/ Stanford

Dagen rundes av med en båttur på Oslofjorden fra kl 17:00.

Påmelding til konferansen

NMS+NMF Sommermøte 30.–31. mai i Oslo

Nasjonal Konferanse for Materialteknologi

Bilde1Bilde2

Norsk Materialteknisk Selskap, avdeling Oslo inviterer i samarbeid med Norsk Metallografisk Forening til Nasjonal Konferanse for Materialteknologi 2018. Arrangementet avholdes 30.-31. mai 2018 i Håndverkeren konferansesenter i Oslo.

For 34. gang arrangeres foreningens tradisjonsrike sommermøte. Målgruppen er industribedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner som arbeider med materialtekniske problemstillinger. Temaet for plenumssesjonen 30. mai blir:

Digitalisering og bærekraft, en industriell revolusjon? Hvordan kan norsk industri være ledende?

Sesjonsforedragene vil bli holdt av forskere og beslutningstagere fra sektorer som lettmetall, offshore, stål, ferrolegeringer, fornybar energi og energilagring med fokus på bl.a. materialteknologi, korrosjon og materialvalg, metallografi, sveising/sammenføyning, støping og forming, additiv produksjon, modellering, bruddmekanikk, offshore-materialer, solcellematerialer og batterier.

Det vil bli utstilling fra utstyrsleverandører og praktisk seminar innen metallografi.

Priser

Påmeldingsavgift: Kr. 4000,-
Studenter: Kr. 2000,-
Pensjonister: Kr. 2000,-
Prisen inkluderer lunsj begge dager samt båttur 30. mai på Oslofjorden med reker og hvitvin.

Påmelding

Fristen for påmelding av foredrag er 15. mars.

Foredragsholdere bes sende abstracts til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i henhold til invitasjonen.

Invitasjon

Norges rolle i batteriindustrien

Tid: Torsdag 23. November kl 18:00-20:00

Sted: Håndverkeren kurs og konferansesenter, Rosenkrantz' gate 7, Oslo.

Norsk Materialteknisk Selskap (NMS) vil på dette møtet belyse Norges rolle i den stadig viktigere batteriindustrien. Ved å benytte sterke intensiver for nullutslippsbiler har Norge fått den mest elektrifiserte bilparken i verden. Det er ikke bare bilindustrien som er påvirket, men elektrisk drift blir også installert i ferger og offshore supply skip.

Temaer som blir adressert er blant annet

 • Pågående forskning på batteriteknologi i Norge
 • Bruksområder for Li-ion batterier i maritim- og offshoreindustri

Innledere

Påmelding

Batteri2017

Invitasjon

Generalforsamling 2017

Årets generalforsamling blir holdt onsdag 26. april kl. 19:00 i PFs klubblokaler i Rosenkrantz gate 7, Oslo.

Dagsorden - NMS Landsforeningen

 1. Konstituering
 2. Valg av 2 medlemmer til undertegnelse av protokoll
 3. Hovedstyrets årsberetning for 2016
 4. Regnskap 2016
 5. Valg

Dagsorden - NMS Oslo

 1. Konstituering
 2. Valg av 2 medlemmer til undertegnelse av protokoll
 3. Styrets årsberetning for 2016
 4. Regnskap 2016
 5. Valg

Vel møtt! Hilsen styret.

Påmelding 

Invitasjon

Generalforsamling 2016

Årets generalforsamling blir holdt onsdag 13. april 2016 kl.18.00 i PFs klubblokaler i Rosenkrantz gate 7, Oslo.

Agenda:

kl.18.00 Generalforsamling i NMS Landsforeningen
kl.18.15 Generalforsamling i NMS Oslo
kl.18.30 Medlemsmøte med invitert foredragsholder:

Unni Steinsmo, tidligere direktør i SINTEF: "Fra energi til materialer, fra materialer til energi."

Teknologi er nøkkelen til reduserte karbondioksyd utslipp og realiseringen av 2 graders målet. Steinsmo hevder materialteknologi og vitenskap står sentralt i omstillingen til en bærekraftig økonomi. Det berører transport, industriproduksjon, energieffektivisering og energiproduksjon. Den er av spesiell betydning for Norge da dette er et område der vi er ledende industrielt og vitenskapelig. Det har skjedd mye på dette området siden EU sin "SETplan" og Norge sitt klimaforlik ble vedtatt. Steinsmo, mangeårig direktør i SINTEF og et sentralt navn i norsk forskning, deler noen refleksjoner om utvikling og muligheter industrielt og faglig.

Vel møtt! Hilsen styret.

Dagsorden

Årsberetning 2015

Påmelding

Invitasjon

NMS møter NSB - Vedlikehold på skinner - Besøk hos Mantena verksteder

Tid: Torsdag 26. November. Buss kl 1800 til Mantena (fra Håndverkeren, Oslo sentrum), evt eget oppmøte kl 1830 i Eilert Smiths vei 1, 0975 Oslo.

Program:

Tron Ranvik - ny teknisk direktør i Mantena

- Jernbanereformen  «På rett spor» - teknisk vedlikehold

Even Bergsengstuen, Senior engineer

-tekniske utfordringer på rullende materiell

Enkel servering

(Forbehold om endringer i programmet).

Påmelding

Mantena2015

Invitasjon

Generalforsamling 2015

Årets generalforsamling blir holdt onsdag 27. mai 2015 kl.18.00 i PFs klubblokaler i Rosenkrantz gate 7, Oslo.

Agenda:

kl.18.00 Generalforsamling i NMS Landsforeningen
kl.18.15 Generalforsamling i NMS Oslo
kl.18.30 Medlemsmøte med inviterte foredragsholdere:

Viggo Karlsen, styreformann i Norsk Komposittforening: Composite solutions from aerospace to 10.000 msw subsea
Amin S. Azar, PhD, Founder and CEO 3D-Components AS: The Third Industrial Revolution; How Additive Manufacturing Can Remodel the Industry

Dagsorden

Årsberetning 2014

Påmelding

Invitation

EUROMAT 2015 conference

In 2015, the next EUROMAT conference will take place in Warsaw, Poland having with Professor Lindsay Greer, former Head of Department of Materials Science & Metallurgy at University of Cambridge and member of the Cambridge Strategic Advisory Board as Scientific Conference Chair. The Polish Materials Society (President Prof. Piotr Kula) is organiser together with the Warsaw University of Technology (WUT). The WUT Professor Malgorzata Lewandowska is vice chairperson of the conference and Wojciech Swieszkowski, also Professor at the WUT is responsible for the organisation of the event.

http://www.euromat2015.fems.org