Invitasjon

Overflate 2014

Overflate 2014 finner sted 4. og 5. november i Bergens storstue Grieghallen. Mye av konferansen er i år spisset mot kostnadsreduksjon, effektivisering og nyskapning, noe som kan synes som et paradoks.

 

Under konferansen kan du velge fritt mellom ca. 40 faginnlegg rundt tema som:

  • forskning og teknologiutvikling innen overflatefagene
  • effektivisering innen vedlikehold
  • overføring av erfaringer innen nybygg mot vedlikehold
  • operatørenes fremtidsvisjoner

I likhet med fjoråret vil det også i år bli en paneldebatt. Her settes temperaturen på bransjens utfordringer som en følge av bl.a. sterke investeringskutt på norsk sokkel. Her vil kontraktuelle forhold, arbeidsbetingelser og konkurransekraft være stikkord.

 

Hele programmet finnes i sin helhet på overflate.no